Заварена мрежа

Вид:Заварена мрежа от армировъчна стомана
Сертификат:EN 10024
Марка стомана:B500, В235
Допуски:ЕN 10080, БДС 9252
Дължина:2 метра на 4 метра