Периодичен профил

Вид:Оребрена армировъчна стомана
Сертификат:EN 10024
Марка стомана:B500
Допуски:ЕN 10080, БДС 4758, БДС 9252, DIN 488
Дължина:12метра